Giá thị trường: 4.800.000 VNĐ

Mã: CJ1W-OC211

Đặt hàng

Khối 16-Relay output

  • Tín hiệu ra: 250 VAC/24 VDC, 2 A
  • Ngõ ra chung (Commons): 16 points, 1 common
  • Đầu nối dây: Có thể tháo lắp dễ dàng
  • Tiêu chuẩn: UC1, N, L, CE

CJ1W-OC211