Giá thị trường: 5.532.000 VNĐ

Mã: CJ1W-ID231

Đặt hàng

Khối 32-DC input
Tín hiệu vào: 24 VDC, 4.1 mA

  • Mạch ngõ vào: (16 points, 1 common) x 2
  • Đầu nối dây: Sử dụng Fujitsu connector
  • Tiêu chuẩn: UC1, N, L, CE

CJ1W-ID231