Mã: 6ED1052-1MD00-0BA6

Đặt hàng

LOGO! 12/24RC,LOGIC MOD.,DISPL.  PU/I/O: 12/24V DC/RELAY,
8 DI (4AI)/4 DO; MEM 200 BLOCKS EXPANDABLE WITH EXTRA MODULES

PLC Siemens LOGO! 12/24RC, MÀN HÌNH HIỂN THỊ, NGUỒN CẤP 12/24V DC, 8 ĐẦU VÀO SỐ 12/24V DC (4 ĐẦU VÀO TƯƠNG TỰ), 4 ĐẦU RA RELAY, MỔ RỘNG THÊM VỚI MÔ ĐUN MỞ RỘNG