Mã: 6ED1052-1FB00-0BA6

Đặt hàng

PLC Siemens LOGO! 230RC, MÀN HÌNH HIỂN THỊ, NGUỒN CẤP 115V/230V, 8 ĐẦU VÀO SỐ 115V/230V, 4 ĐẦU RA RELAY, MỞ RỘNG THÊM VỚI MÔ ĐUN 230V AC/DC

LOGO! 230RC,LOGIC MODULE,DISPL. PU/I/O: 115V/230V/RELAY, 8 DI/4 DO, MEM. 200 BLOCKS, EXPANDABLE WITH EXTRA MODULES 230V AC/DC