Giá thị trường: 458.000 VNĐ

Mã: FTS-320-05

Đặt hàng

- Nguyên lý: thu phát riêng.

- Khoảng cách phát hiện: 150mm.

- Đối tượng phát hiện: min D0.5mm.
- Chiều dài cáp có sẳn: 2m.

FTS-320-05