6AV2124-1JC01-0AX0
prev
  • 6AV2124-1JC01-0AX0
next

Mã: 6AV2124-1JC01-0AX0

Đặt hàng

TỔNG QUAN

Màn hình SIEMENS COMFORT SIMATIC KP900 COMFORT,  TFT-DISPLAY, 16 triệu màu, Giao tiếp PROFINET, Giao tiếp MPI/PROFIBUS DP, 12 MB USER MEMORY, WINDOWS CE 6.0. Sử dụng cho tất cả các loại PLC Siemens, Rockwell, Mitsubishi….

SIMATIC HMI KP900 COMFORT, COMFORT PANEL, KEY OPERATION, 9" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS, PROFINET INTERFACE, MPI/PROFIBUS DP INTERFACE, 12 MB USER MEMORY, WINDOWS CE 6.0, CONFIGURABLE FROM WINCC COMFORT V11

Màn hình SIEMENS COMFORT SIMATIC KP900 COMFORT,  TFT-DISPLAY, 16 triệu màu, Giao tiếp PROFINET, Giao tiếp MPI/PROFIBUS DP, 12 MB USER MEMORY, WINDOWS CE 6.0. Sử dụng cho tất cả các loại PLC Siemens, Rockwell, Mitsubishi….