Hướng dẫn cài đặt biến tần delta chính xác nhất

Các tham số cài đặt cần lưu ý trước khi thực hiện:

Tham số reset biến tần Delta về mặc định nhà sản xuất : 00-02 = 9 ( mặc định về 50 Hx) hoặc 10 ( mặc định về 60 Hz)

Tham số thời gian tăng/ giảm tốc chính: 01-09 và 01-10

Tham số Tần số ngõ ra lớn nhất của Biến tần: 01-00

Tham số điều khiển:

– Nếu chạy bằng bàn phím biến tần –> để mặc định 02-00 và 02-01 = 0

– Nếu chạy bằng Volume trên bàn phím Biến tần : 02-00 =4, bằng Volume ngoài cài = 1.

– Lệnh RUN: bằng nut RUN trên bàn phím để mặc định 02-01. Sử dụng RUN bằng công tắc ngoài: 02-01 cài bằng 1.

Ngào ra cần lưu ý thêm các tham số bảo vệ khác.

Thao tác truy cập tham số:

VD: Cài tham số tần số lớn nhất 01-00 = 50Hz

Nhấn Prog/data – màn hình hiển thị 00.

Nhấn Up ( nút lên ) – màn hình hiển thị 01

Nhấn Prog/data – màn hình hiển thị 01-00

Nhấn tiếp Prog/data – màn hình hiển thị 60.

Nhấn Down ( xuống ) sao cho số trên màn hình = 50.

Nhấn tiếp Prog/data để xác nhận.

Xong nhấn Mode nhiều lần để thoát ra khỏi màn hình cài đặt.

các thông số khác tương tự.

Tin tức khác