Giá thị trường: 2.150.000 VNĐ

Mã: C200H-ID212

Đặt hàng

Modul 16 đầu vào dùng cho PLC C200H 24VDC 

C200H-ID212